Пулмикорт Кортаир (Cortair)

30,00 лв.

Пулмикорт суспензия за небулизатор облекчава и предотвратява възпалението на дихателните пътища. Пулмикорт суспензия за небулизатор се използва при регулярното лечение на астма.

Категория: Етикет:
Важна информация

Важна информация

1. Какво представлява Пулмикорт суспензия за небулизатор и за какво се използва

Пулмикорт суспензия за небулизатор съдържа лекарствено вещество, наречено будезонид. То принадлежи към група лекарства, наречени „кортикостероиди“.

Пулмикорт суспензия за небулизатор облекчава и предотвратява възпалението на дихателните пътища.

Пулмикорт суспензия за небулизатор се използва при регулярното лечение на астма. Той се използва и за лечение на много сериозен псевдокруп при кърмачета и деца.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Пулмикорт суспензия за небулизатор

Не използвайте Пулмикорт суспензия за небулизатор: ако сте алергични (свръхчувствителни) към будезонид или към някоя от останалите съставки на Пулмикорт.

Предупреждения и предпазни мерки

Ако преминавате от кортизонови таблетки на Пулмикорт, в някои случаи е възможно възобновяване на Вашите предходни алергични симптоми като хрема и екзема. Също така, може да се чувствате уморени, да имате главоболие, мускулни и ставни болки, а понякога гадене и повръщане. Това се дължи на пониженото общо количество кортизон в тялото, когато заболяването се лекува локално в белите дробове. Тези симптоми изчезват, след като приемате известно време терапията.

Важно е да кажете на лекаря, ако имате нарушена функция на черния дроб.

След всяко приложение трябва да изплаквате устата си с вода, за да се минимизира рискът от развитие на гъбична инфекция на устата и гърлото.

Ако астмата Ви се влоши, трябва да се свържете с лекаря си. Това може да означава, че е нужна промяна в дозировката или е необходимо друго лечение.

При остър астматичен пристъп трябва да използвате Вашето бързодействащо антиастматично лекарство.

Прием на други лекарства

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива отпускани без рецепта.

Някои лекарства могат да повлияят или да бъдат повлияни при лечение с Пулмикорт, например такива, които съдържат кетоконазол или итраконазол (съдържащи се в противогъбични препарати), HIV-протеазни инхибитори (като ритонавир и нелфинавир).

Бременност и кърмене

Опитът с лекарството по време на бременност не показва повишен риск от малформации. Все пак трябва да говорите с Вашия лекар, преди да използвате Пулмикорт по време на бременност, тъй като тежестта на астмата може да се промени, което да наложи адаптиране на терапията.

Будезонид се екскретира с кърмата. Въпреки това не се очаква приемът на Пулмикорт в терапевтични дози да окаже влияние върху кърмачето. Пулмикорт може да се използва по време на кърмене.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Пулмикорт суспензия за небулизатор е малко вероятно да повлияе способността Ви да шофирате или да работите с машини.

3. Как да използвате Пулмикорт суспензия за небулизатор

Винаги използвайте Пулмикорт точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Вашият лекар предписва правилната доза за Вас.

Броят на приемите варира в зависимост от тежестта на астмата Ви.

Вие трябва да използвате Пулмикорт редовно, т.с. всеки ден дори и да нямате симптоми.

Пулмикорт суспензия за небулизатор се инхалира чрез небулизиращо устройство (инхалатор). Когато вдишвате през мундщука или лицевата маска, лекарството следва вдишания въздух надолу по дихателните пътища. Следователно, важно е да се вдишва равномерно и спокойно, когато инхалирате доза, вижте „Инструкции за употреба“.

Инструкции за употреба

Пулмикорт суспензия за небулизатор трябва да се употребява само в специален инхалатор, наречен небулизатор.

1. Разбъркайте суспензията преди употреба чрез внимателно разклащане с кръгови движения на еднократната дозова единица.

2. Задръжте еднократната дозова единица изправена и я отворете чрез отчупване на крилцето (вж, фигурата).

3. Изстискайте течността в камерата на небулизатора.

Еднократната дозова единица е маркирана с линия (Пулмикорт 0,25 mg/ml). Тази линия показва обем от 1 ml, когато еднократната дозова единица се държи обърната. Ако ще бъде използван само 1 ml, изпразвайте съдържанието, докато нивото на течността достигне индикаторната линия.

Съхранявайте отворената еднократна дозова единица, защитена от светлина. Отворената еднократна дозова единица трябва да се употреби в рамките на 12 часа. Разклатете внимателно еднократната дозова единица, преди да се използва останалата течност.

Тъй като небулизаторът винаги съдържа 2 ml преди отваряне, трябва да го разредите с физиологичен разтвор (или с друг разтвор за небулизатора, ако е предписан от лекаря Ви), ако ще инхалирате само 1 ml от Пулмикорт суспензия за небулизатор.

Когато инхалирате, е важно да вдишате спокойно и равномерно през мундщука на небулизатора. За улеснение на вдишването при деца може да се използва лицева маска.

Изплаквайте устата си с вода след всяка инхалация, за да отстраните всеки остатък от лекарството в устата си.

Ако се използва лицева маска, убедете се, че маската е прилегнала плътно, докато инхалирате и измийте лицето си след употреба.

Почистване

Почистете камерата на небулизатора и мундщука или лицевата маска в топла вода, като използвате мек детергент след всяка употреба. Изплакнете добре и подсушете.

За допълнителна информация прочетете препоръките на производителя на небулизатора.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Пулмикорт суспензия за небулизатор.

Ако еднократно приемете по-висока от предписаната Ви доза, вероятно няма да изпитате никоя от нежеланите реакции. Въпреки това, ако за продължителен период от време (месеци) приемате по-високи дози от предписаните, има риск от развитие на нежелани реакции. Ако смятате, че страдате от нежелани реакции, обърнете се към Вашия лекар или към болница.

Важно е да приемате дозата, която Ви е предписана или както Ви е посъветвал Вашият лекар. Не трябва да повишавате или понижавате дозата си, без да потърсите медицински съвет.

Ако сте пропуснали да използвате Пулмикорт суспензия за небулизатор

Ако забравите да приемете една доза, приемете следващата доза, както обичайно.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Пулмикорт може да предизвика нежелани реакции, всеки че не всеки ги получава.

Чести (повече от 1 на 100 души са засегнати): Леко дразнене в гърлото, кашляне, дрезгав глас, гъбична инфекция на устната кухина и гърлото.

Нечести (1 000 до < 1/100 души са засегнати): Катаракта, мускулни спазми, тремор, тревожност, депресия, замъглено зрение.

Редки (по-малко от 1 на 1 000 души са засегнати): Уртикариален или друг вид кожен обрив, ангиоедем (оток на лице, устни, език и/или гърло, понякога комбиниран с трудност при дишане и преглъщане), анафилактична реакция (тежка алергична реакция, която причинява затруднение в дишането или замайване), безпокойство, нервност, промени в поведението (предимно при деца), бронхоспазъм (спазъм на мускулатурата на дихателните пътища), кожни насинявания, загуба на гласа.