ХЛОРЕН ДИОКСИД

Заразената вода във фермата не се открива с просто око

Ако вашите крави ближат поилките вместо да пият на големи глътки, ако все по-често във фермата се появяват проблеми с копитата или репродуктивни несполуки, ако животните са вяли и имат проблем с вимето, налага се спешно да проверите водопроводните тръби и чистотата на водата, която предлагате. Това важи в още по-голяма степен, ако кравите пият водата от корито или от обърнати поилки. Ако пият по този начин значи са много щастливи ТУК

Независимо дали водата постъпва от водопровод или от собствен източник, в нея винаги се съдържат вещества, които не могат да бъдат видени с невъоръжено око. При по-продължителна употреба по стените на тръбите има сериозни отлагания. Това е благоприятна среда за развитие на микроорганизми., които преминават през вентилите и нипелите и постъпват във водата за пиене.

Образуването на налепи в свиневъдните ферми се провокира и от добавяните допълнителни вещества. Температурата в помещенията, през които преминават тръбите, е над 20 градуса – също благоприятен фактор за разпространение на бактериите. Всички тези факти са отдавна известни на специалистите. В миналото почистването на тръбите се правеше епизодично. Докато сега все по-често се използват разтвори за постоянна дезинфекция на водопровода.

Защо водата е със съмнително качество?

 В млечните ферми също има натрупвания по тръбите, макар че те стават значително по-бавно. Но само въпрос на време е водопроводът да бъде заразен, след като бактериите преодолеят техническите бариери – вентили и нипели, и постъпят в тръбите. Бавното преминаване на водата през нипелите например по никакъв начин не нарушава налепа и той продължава да съществува от вътрешната страна на тръбите.

Проблемът е в това, че при използването на корита за поене с обем 50 или 130 литра, за да се почистят, те се изпускат наведнъж и след това се запълват със струя със скорост 25 л/мин. Така за кратко време скоростта на протока става много висока и заедно с прясната вода в коритата постъпват и откъснали се части от биофилма и се освобождават бактериите. Получава се своего рода „бактериална бомба“.

Тази теория се потвърди и от резултатите от пробите, взети от три ферми, разположени в различни части на Германия. Базирайки се на тези факти, може да се предположи, че във всяка втора ферма животните се поят с вода, чието качество се оценява като, меко казано, съмнително или даже неподходящо.

И всичко това се случи, при положение че и в трите ферми стопаните редовно са правили изследвания в съответствие с Указа за използване на водата за продоволствено-стопански нужди в Германия. При изследванията на пробите на водата в помещенията за събиране на млякото в една от фермите, те се оказали безупречни. Стопанинът, както и много от неговите колеги, в стремежа си да подобри хигиената, преминал към нипелни поилки.

Въпреки очакванията, след всекидневното почистване на поилките животните неохотно пристъпвали към тях. Кравите само ближели нипелите, докато преди това пиели жадно. Това направило впечатление и фермерът се обърнал към специалисти.

Ето и същността на изследването

 В прохладен зимен ден били взети три проби от самата кравеферма. Първата проба била взета от запълненото корито, ден след редовното почистване. Втората проба била взета от същото корито, но след запълването му със скорост на струята 30 л/мин. А третата проба била от нипелните поилки, разположени в зоната за разходка в края на фермата за свободно отглеждане.

Резултатите: В пробите вода, взети от непочистените поилки, било открито огромно количество бактерии. Колониите образуващи единици (КОЕ) при загряване на водата до 20 градуса били в такова количество, че водата ставала негодна за пиене. Броят на коли-формите били 16 КОЕ/100 мл, а съдържанието на Escherichia coli било 1 КОЕ/100 мл. Резултатите не били неочаквани, но още веднъж потвърждавали, че даже в хладно време поилките трябва редовно да бъдат почиствани.

Специалистите предположили, че в току-що почистените корита няма да открият подобни микроби. За съжаление, съдържанието на Escherichia coli и колибактерии надвишавало 500 КОЕ/100 мл. Тази вода била абсолютно негодна за пиене.

Качеството на водата от нипелните поилки не предизвиквало притеснение. При нея имало само единични колонии от колибактерии (до 4 КОЕ/100 мл). Водата отговаряла на стандартите. При това нипелните поилки били свързани към водопровода на същия източник, на 30 м след коритата за поене. Резултатите от другите две проби доказали, че водата от нипелните поилки е с най-добро качество. Също така било потвърдено, че коритата за водопой, особено с по-голям обем, трябва редовно да бъдат почиствани.

Особено внимание предизвикали пробите от вода от току-що почистените поилки. Тук и двете последователни проби потвърдили предположенията, че водата от водопровода е замърсена. В едната ферма водата била абсолютно негодна за пиене, а в другата – имало внушително количество бактерии.

След получените резултати фермерите се обърнали към фирма HDD-Technik в Оберкирхен, където за първи път бил разработен

метод за използването на хлорен диоксид за дезинфекция на водата

в селското стопанство.

След свързването на апаратурата за дезинфекция с датчици за скоростта на водния поток и микродозираща дюза, във водата се внася максимално допустимото количество хлорен диоксид от 0,4 мг/л. Съставът на водата се изследва с помощта на измервателни прибори. По този начин се следи за количеството свободен хлор във водата. Ако след прибавянето на субстанцията водата остане прозрачна, значи внесеният хлор е окислен и изразходван. Целта е да се получи вода с червеникав цвят, което ще означава, че водопроводните тръби до голяма степен се почистват.

Едва на четвъртия ден взетите проби започнали да се оцветяват, но са били необходими още четири дни, за да стане оцветяването по-отчетливо. Както програмирали от HDD-Technik,разтварянето на налепа ставало постепенно, за да се избегне запушването на нипелните поилки.

Трябвало да минат 3 седмици, докато взетите проби от всички точки от тръбопровода в кравефермата станали прозрачни, което дало основание да се твърди, че тръбите са почистени.

След като Научно-изследователският институт в Северна Вестфалия потвърдил, че водата е чиста, уредите били настроени на по-ниска степен на подаване на хлор. След 3 месеца (750 куб. м обработена вода) фермерът спрял дезинфекцията. Причината била, че водата имала дъх на хлор и стопанинът се притеснявал, че кравите ще престанат да пият нужното им количество течност.

Какво се случва след спиране на инсталацията?

 Три месеца след спирането на инсталацията отново били взети проби, за да се установи дали има увеличаване на колониите от бактерии..

Пробите от напълненото корито отново съдържали бактерии, но нямало E. coli, което от своя страна се смята за индикатор за наличие на салмонелоза, стрептококи и други бактерии. Пробите от почистените и напълнени с прясна вода корита не предизвиквали безпокойство и водата била годна за пиене. Висока оценка получила и водата от нипелните поилки.

За повече информация за ХЛОРЕН ДИОКСИД  ТУК