Сокът от нар понижава стреса

За целите на проучването изследователите са наблюдавали група доброволци, които всекидневно консумирали по 500 милилитра сок от нар в продължение на две седмици.

В началото и края на изследването бил измерен пулсът на участниците. Те освен това попълнили въпросници, описващи настроението и нагласата им към работата.

Анализирайки резултатите след края на експеримента, специалистите са установили, че почти всички доброволци съобщават, че са по-ентусиазирани, вдъхновени, активни и горди от работата си, както и че са по-слабо стресирани, отколкото в началото на изследването.