Консервите са опасни за здравето!

Ботулизмът представлява инфекция, която е силно токсична. Тя се разпространява чрез споменатия бацил, който се развива в човека и животните. Чрез изпражненията се пренася в почвата, а оттам и в плодовете и зеленчуците, от които се приготвят консервите.
Когато една такава консерва, в която се съдържа Клостридиум ботулинум, се съхранява на стайна температура, бацилът започва да се размножава, водейки до отделянето на ботулинов токсин.
Ботулиновият токсин се смята за една от най-силните природни отрови, като пример се посочва фактът, че само 0,0000001 мл ботулинов токсин е достатъчен, за да убие морско свинче.
Когато човек е поразен от него, първият симптом е двойно виждане. Най-често той се появява 6 часа след консумацията на консервата, но може реакцията да закъснее с дни.
На следващо място, индикатор е изсъхването на гърлото, жаждата и невъзможността течността да бъде преглътна. Тя остава в гърлото и предизвиква задяване. При ботулизъм се затруднява и движението на краиницте. Ако настъпи парализа на дихателната или сърдечната мускулатура, поразеният може дори да умре. Разбира се, пораженията зависят от количеството приета отрова и от здравословното състояние на конкретния човек.