Имунофан – лекарство създадено с помощта на молекулярна нанотехнология

Това е новина, която може да промени живота на милиони хора, болни от рак. Неговата цел е то да бъде достъпно и до бедните хора, така че всеки да може да си го позволи. Този факт най- вероятно ще промени медицината такава, каквато  я познаваме днес.

Нанотехнологиите заемат все по- голямо място в научните технологии. Това е прогрес, който е толкова грандиозен, че науката се променя, в т.ч. и медицината. Нанотехнологията представлява висока технология , която фактически е контрол на вещество на микроскопично ниво, при размери по- малки от 1 микрометър. Представката „ нано” означава „ една милиардна. Поради самата разлика на този мащаб от нормалните ежедневни размери повечето от наноматериалите ( полупроводници, метали и др. ) притежават характерни физико – химични свойства, които са различни от тези на същите материали при традиционната им употреба. Точно тези различни учените използват за създаване на непознати до момента технологии, методи за диагностика и лечение в медицината и др.

  Оттук идва и ново направление в медицината, наречено „ наномедицина” Наномедицината цели внедряване на нанотехнологиите в медицината, чрез разработване на ефективни методи за диагностика и лечение с използване на наноматериали и нанотехнологии.

  В началото на 21- во век  нанотехнологията предизвиква все по- широк интерес, както и дискусии за постижимостта на целите, които си поставят привържениците на молекулярната нанотехнология. Кулминацията в това отношение настъпва с първите публични дебати по темата между Ерик Дрекслер и Ричард Смоли през 2001 и 2003 година. Именно тогава се появяват и първите държавни инициативи за популялизиране на нанотехнологията и финансиране на изследвания в тази област.

  Професор Василий Лебедев, д-р Владимир Комаров и Николай Зубков  са сред предложените кандидати за Нобелова награда по медицина през 2008 г. Това е заради създадения от тях с помощта на молекулярната нанотехнология  имунодулатор „ Имунофан”.

Конкретно при онкоболните , „ Имунофан” е доказал своята особена ефективност  и е получил държавно разрешение за приложение в медицината преди химио и лъчетарапия, по време на химио и лъчетерапия, преди операция, доказва специаллно действие при онкоболни от трети и четвърти стадии. Ето част от изказваниятаа на неговите създатели :

  „Комаров:В някои страни /Япония, Китай/ са употребявали и употребяват жен-шен и елеутерокок /сибирски жен-шен/..Светът познава не един и два имуномодулатори още от времето на Втората световна война…”Разбира се,нашият „Имунофан” е един от най-новите препарати, които усилват антиокислителната система на организма и затова трябваше да притежава мощно свойство да блокира например ефектите от ядрен взрив…САЩ също се занимават с подобни изследвания, създавайки фермента супероксиддисмутаза,който като лекарствен препарат с името „Орготеин” владее качеството да извършва нещо като електронна преустройка на молекулярните реакции на оксидазата /това означава- в обогатените с кислород ферменти, които се катализират във всички живи клетки на окислително- възстановителните реакции/.Този техен препарат ,ако се използва преди радиационно поражение, намалява пагубния ефект до 6 пъти.Това става „преди”.А след възможен взрив-няма защитен ефект.Така започнахме да търсим нещо, което защитава и помага както „преди”,така и „след”….

Професор Лебедев: Един любопитен факт- В днешни дни в Америка /навярно в системата на ЦРУ-б.а./ работят мои бивши колеги от лабораторията.,които се втурнаха с помощта на молекулярното моделиране да създадат отначало компютърен модел на нашата молекула.,после да създадат и нейни подобия. При това не можеха да схванат какви предварителни данни имахме в началото, когато я създавахме в нашата лаборатория. Най-после, след петгодишен труд,вече притежавайки точни данни за пространственото разположение на молекулата,те недоумяваха как, не предвиждайки крайния резултат, сме могли да я създадем и да предвидим нейната изключителна роля за съвременната фармакология. На тяхното неоумение аз отговорях, че ,очевидно, не е трябвало да напускат Русия, а ето ,след като са заминали ,са загубили своя талант…..

Владимир Комаров: Веднъж, вече като научен сътрудник, изпълнявах задачи на лабораторията в психиатрично отделение..Лекарите –психиатри ме помолиха да продължа работата с тях и да помисля за тежките случаи, които не се поддават даже на ултрамодерните лечебни методи..След няколко дни се върнах и им съобщих, че по мои данни ,че 70 от лежащо болните ..имат ниски левкоцити, в пределите 2,5-3 хиляди. И това така порази психиатрите, че те не се забавиха да съберат всички истории на заболяванията и да сборуват процента на хората с изменения в анализа на кръвта. Процентът беше около 70-тоест фактически равни на моята прогноза.

Такива лоши кръвни резултати ,като правило, имат само онкоболните в периода на провеждане на химиотерапия /това трябва да е причина тя да се отмени!/.При ниво на левкоцитите 2 000 и или по-малко, човек може да загине, това е най-ниското пределно допустимо равнище А може да настъпи и внезапна смърт. Изводът, както се казва, буквално ни се затъкна в очите: в болшинството от лежащо болните е нарушен имунитета, и той не се възстановява …..

Професор Лебедев : Патентът беше получен още преди 12 години /през 1994г-б.а./ Кратката история на такъв тип препарата е следната: изпитват ги и ги одобряват по 20 и повече години. Ето например прераратът „Наком”,например,са го изследвали почти 30 години и едва след това на авторите му е присъдена Нобелова награда. А той решава само една задача, той позволява да се нормализира клиническата картина на болните от паркинсонизъм и толкова.

А ето ,”Имунофан” е приложим като препарат за всеки човек- и за болния , и за здравия, защото всеки човек е условно здрав и оплакванията му са напълно естествени.Ако се направи корекция на тези оплаквания, то е все едно да пренесеш човек от ледниковия период в следледниковия, а там той ще се чувства много по-удобно……Няма да скривам, че една от неотдавнашните операции на ФСБ се провеждаше в толкова тежки условия,които никога не се бяха случвали и се оказа и свръхсложна и за този специален състав. След завръщането ми позвъни ръководителя на групата и сърдечно ми благодари за представената им възможност да се „подкрепят” с „Имунофан”.”Владимир Александрович!..Без вашата поддръжка аз навярно не бих могъл.. да се завърна…”

Владимир Комаров: Няма наличие на зависимост..След провежданите курсове на терапия с „Имунофан” задавам все един и същи прост въпрос и най-често слушам:”Ето че станах отново здрав”.

Василий Черепанов: Съществуват определени биохимични изменения, при установяването на които е очевидно,че вие сте в стресова ситуация. И тук вече няма никакво съмнение, че приемайки препаратът „Имунофан”, вътрешно се стига до нормализиране на имунна защитна система, своеобразен протистресов щит…И нашите пациенти все по-често отбелязват,че в настъпва нещо като „ново вдишване”.

Професор Лебедев: На фона на приетият „Имунофан” се усилва действието на лекарствените прерати, които трябва да ви лекуват…Ние успяхме да установим, че препаратът „Имунофан” спира появата на тъй наречената множествена лекарствена устойчивост /МЛУ-запомнете го!/. Има един такъв специален защитен механизъм на бактериалните клетки в тялото на организма, които осигуряват изхвърлянето на всички вредни според тях „агенти”,влезли в тялото.Когато тези „агенти” са лекарствени препарати, и попадат в клетката, тя..ги изхвърля извън себе си.Така клетката си осигурява собствената защита,такъв механизъм клетките проявяват по отношение на немалко лекарства. Тогава тепарията става неефективна,безполезна.

„Имунофан” отстранява възможността да се случи такава МЛУ, усилва действието на лечебното действие на другите препарати. Подчервтавам- лекарствен препарат, който позволява да се преодолее множествената лекарствена устойчивост /МЛУ/ светът досега не беше открил…

Например при лечението на злокачествените тумори се смята, че препарати и продукти, притежаващи иминомодилуращо действие, не трябва да се приемат едновременно с химиотерапията. Така ще се усили митотичната активност /т.е. активното деление/ на клетките. Препаратът „Имунофан” трябва да се приеме тъкмо по време на химиотерапията ,за да предотврати МЛУ

Василий Черепанов: Най-малкото днес можем категорично да кажем, че със създаването и внедряването на „Имунофан” в открита аптечна продажба, науката вече успява „да измами” тежките стресове на организма, възниква вече ново и направление в медицината. Всичко свидетелства, че създаденият в Русия и нямащ никакви противопоказания препарат е със широк спектър на действие..

Днес „Имунофан” се произвежда в НПО”Бионокс”,оглавен от уважаемия колега Лебедев..Средният обем на годишно прозводство е 3 милиона дози. Пет ампули /препаратът вече се произвежда и във формата на ректални свещички-б.а./,тоест една опаковка, е достатъчна да вдигне на крака човек в крайна физическа изтощеност. Колкото до стойността му, той е достъпен за всеки човек, даже за хората с най-ниски доходи.

А сега да погледнем препаратът „Имунофан „ откъм „нашата къщичка”-онколечението. Фармакологичното му действие е в три основни ефекти

-възстановява баланса на окислително-антиокислителните реакции вътре в организма;

-коригира имунната система в случаите, когато тя е нарушена /щом се е появило злокачествено образувание/;

-премахва възможността за множествената лекарствена устойчивост и по този начин засилва ефекта на лечението с другите препарати.

Действието на „Имунофан” се развива в течение на 2-3 часа/ бързата му фаза/ и продължава до 4 месеца /средна и продължителна фаза/.

При бързата фаза настъпва преди всичко детоксикационен ефект- стимулира се антиоксидантната защита на организма чрез вътрешна изработка от церуплазмин, лактоферин, активира се каталаза; настъпва снижаване на холестерина и намаляване на произвежданите злокачествени причинители.

При средната фаза /идва до 2-3 дни и продължава до 7-10 дни/ настъпва усилване на вътрешната фагоцитоза и гибел на вътрешноклетъчните бактери и вируси..

При бавната фаза /настъпва след 7-10 дни и е с продължителност до 4 месеца/ се проявява имунорегулиращото действие на „Имунофан”-възстановяват се нарушените показатели на клетъчния и хуморалния имунитет, наблюдава се увеличение на производството на специфичните защитни антитела.В досегашните клинични изследвания това се изразява най-вече с придобиване на сила,жизненост,издържливост.

Специално за онкоболните се препоръчва в два вида терапии.

При лечение на онкологично болните, чрез включване на общата схема на комбинирано лечение /включващо химио-,лъчетерапия, операция/-тогава започва се прилага непосредствено преди химио-,лъчетерапията или операцията, с последващо продължение в течение на целия лечебен период/ веднъж дневно, курс на лечение 8-10 свещичкиили ампули/

При болните в ІІІ и ІV стадий с различни наличия на метастази , е като допълнителен подсилващ елемент –веднъж дневно, курс от 8-10 свещички ,без притеснение за другите лекарствени препарати.,като само се прекъсва за 15-20 дни, след което следва повторение на курса .

При децата със злокачествени заболявания на лимфите и кръвотворните тъкани: веднъж на денонощие, курс на лечение от 10-20 свещички. Важно е приложението им по време на целия курс на химио- и лъчетерапия, за да се спести на децата развитие на токсикоза..

 Няма да се спра на обясненията за приложение при много други тежки и нетолкова тежки заболявания. Очевидно е едно: създаден е такъв препарат, който няма аналог след имуномодулаторите, произведени до този момент в различни държави по света. И една от неговите силни страни е, че помага на онкоболните да преминат и през най-тежките терапии с възможно най-добра защитеност, като увеличава и многократно силите на тялото и му помага да надделее над борбата с раковите клетки.”Имунофан” е създаден, за да подкрепя онези клетъчни процеси вътре в нас, чрез които се постига възможно най-голям ефект от антираковите лекарства. И не на последно място, да дава нова възможност за удължаване на живота .

 Може би има много важен смисъл в едно заключение за „Имунофан”- това е лекарствено средство ,създадено чрез нанотехнология и е класифицирано в категорията на т.н. „умни лекарства”,които вече управляват молекулите в нашето тяло и могат да се прилагат в свръхниски дози. То вече е предвестник на бъдещите огромни промени във фармацевтичната промишленост в световен мащаб, но това навярно ще се случва в следващото десетилетие.

Интервю за BTV http://www.btv.bg/shows/predi-obed/videos/video/935550193-Zashto_vse_poveche_hora_se_razbolyavat_ot_rak.html

 Интервю за БНТ  http://bnt.bg/bg/news/view/75176/terapija_za_vyzstanovjavane_na_imuniteta

Горещо Ви препоръчвам филмите:

  1) Food Matters (Храната е от значение)ТУК   доказващ, че витамин „С“  унищожава РАКА 

 2)  Cancer Is Curable NOW (Ракът е лечим СЕГА) (2011)    ТУК 

 3) Forks Over Knives / Вилица или скалпел? (2011)   ТУК

Може да ги свалите свободно от тук: http://www.kolibka.com/2.html  

За имунофан спрей отворете ТУК

За имунофан инжекции или свещички се свържете с диетолог Огнян Симеонов 0899937677